Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

Ο πληρέστερος ετήσιος οδηγός προμηθευτών για τις μονάδες μαζικής εστίασης και φιλοξενίας

Ο ηλεκτρονικός Οδηγός Προμηθευτών «Μαζική Εστίαση» 2012 συνοδεύει την ομότιτλη έντυπη έκδοση της Compupress Α.Ε. Ο ψηφιακός και έντυπος Οδηγός Προμηθευτών αποτελούν ειδική ετήσια έκδοση του περιοδικού «Food Service». Όλα τα περιεχόμενα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Compupress Α.Ε. Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο αναπαραγωγή τους χωρίς την έγγραφη άδεια τής Compupress Α.Ε.

COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr