Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

Παρουσίαση ανά μήνα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ