Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

Α.Σ.Ε. ΡΟΒΙΩΝ

Διεύθυνση: ΡΟΒΙΕΣ
Τ.Κ.: 34005 Πόλη: ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τηλ.: 22270 71091, 22270 71401 Φαξ: 22270 71101
e-mail: web:
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΕΛΙΕΣ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr