Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Μ. ΑΒΕΕ

Διεύθυνση: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 19
Τ.Κ.: 18345 Πόλη: ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλ.: 210 4817416-21 Φαξ: 210 4825768
e-mail: web:
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ] ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
[ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ] ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ CATERING & RETAIL

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr