Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΡΕΤΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Διεύθυνση: ΚΑΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ
Τ.Κ.: 71500 Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλ.: 2810 881328 Φαξ: 2810 881672
e-mail: web:
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ] ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr