Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΙΝΟΣ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 88
Τ.Κ.: 18346 Πόλη: ΜΟΣΧΑΤΟ
Τηλ.: 210 4810706 Φαξ: 210 4822079
e-mail: web:
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ & ΚΟΜΠΟΣΤΑ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr