Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ

Διεύθυνση: ΦΑΡΑΚΛΑΔΑ
Τ.Κ.: 24500 Πόλη: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Τηλ.: 27610 41502 Φαξ: 27610 41482
e-mail: web:
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΕΛΙΕΣ
[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΛΛΑ ΕΛΑΙΑ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr