Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ-GREECE OIL

Διεύθυνση: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 332
Τ.Κ.: 11141 Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 2112140-5 Φαξ: 210 2016199
e-mail: web:
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΚΑΘΑΡΙOTHTA & ΥΓΙΕΙΝΗ] ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ - ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr