Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΣΤΑΡΤΗ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ)

Διεύθυνση: ΚΑΡΑΒΑΣ
Τ.Κ.: 80200 Πόλη: ΚΥΘΗΡΑ
Τηλ.: 27360 33588 Φαξ: 27360 33465
e-mail: web:
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΑΛΛΑ ΕΛΑΙΑ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr