Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΛΑΣΙΑ - CATERWAYS ΕΠΕ

Διεύθυνση: ΤΑΥΡΟΥ 11 & ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ 2
Τ.Κ.: 17778 Πόλη: ΤΑΥΡΟΣ
Τηλ.: 210 4839011 Φαξ: 210 4839013
e-mail: sales@caterways.com web: www.caterways.com
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΑΛΑΣ] ΥΛΙΚΑ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
[ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ] ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ CATERING & RETAIL
[ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ] ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr