Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΚΤΥΠΗ Α. - ΚΡΑΣΣΑ & ΣΙΑ ΟΕ

Διεύθυνση: ΑΘΗΝΑΣ 39 & ΚΑΛΑΜΙΔΑ 2
Τ.Κ.: 10554 Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3210487 Φαξ: 210 3210487
e-mail: web:
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ] ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr