Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΚΜΗ ΙΙΕΚ

Διεύθυνση: ΚΟΔΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 16
Τ.Κ.: 11257 Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 8224074 Φαξ:
e-mail: info@iek-akmi.gr web: www.iek-akmi.gr
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr