Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διεύθυνση: ΤΘ 141
Τ.Κ.: 57400 Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 791184 Φαξ: 2310 791180
e-mail: rdoffice@tour.teithe.gr web: www.tour.teithe.gr
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr