Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / DIMITRIS PEROTIS COLLEGE - ΤΜΗΜΑ MARGETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διεύθυνση: ΤΘ 23
Τ.Κ.: 55102 Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 492800 Φαξ: 2310 492815
e-mail: mmellah@afs.edu.gr web: www.afs.edu.gr
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr