Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΝΠΕ

Διεύθυνση: ΑΠΑΛΟΣ
Τ.Κ.: 68100 Πόλη: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Τηλ.: 25510 45320 Φαξ: 25510 45320
e-mail: web:
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΔΙΑΝΟΜΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr