Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΕ

Διεύθυνση: ΚΟΔΡΑΤΟΥ 22
Τ.Κ.: 10436 Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 5201390 Φαξ: 210 5223314
e-mail: adamisj@jadamis.gr web: www.adamisgroup.com
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[FRANCHISING] ΟΜΙΛΟΙ FRANCHISE: ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr