Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΓΡΟΤΥΠ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Διεύθυνση: ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
Τ.Κ.: 59100 Πόλη: ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ.: 23310 61132 Φαξ: 23310 72431
e-mail: info@agrotyp.gr web: www.agrotyp.gr
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΟΣΠΡΙΑ & ΡΥΖΙ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr