Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΓΚΡΟΜΑ ΕΠΕ

Διεύθυνση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 90
Τ.Κ.: 10435 Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3423024 Φαξ: 210 3465687
e-mail: info@agroma-ltd.gr web: www.agroma-ltd.gr
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΚΑΘΑΡΙOTHTA & ΥΓΙΕΙΝΗ] ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
[ΚΑΘΑΡΙOTHTA & ΥΓΙΕΙΝΗ] ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr