Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ

Διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 23
Τ.Κ.: 10564 Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3298911 Φαξ:
e-mail: web: www.ate.gr
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ LEASING

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr