Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΑΡΚΟΥ

Διεύθυνση: 1ο ΧΛΜ. Λ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Τ.Κ.: 19002 Πόλη: ΠΑΙΑΝΙΑ
Τηλ.: 210 6644711 Φαξ: 210 6644123
e-mail: info@markouwines.gr web: www.markouwines.gr
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΟΙΝΟΣ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ] ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ & ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΑ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr