Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΘΗΝΑ 2Π ΑΕ

Διεύθυνση: ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226
Τ.Κ.: 17778 Πόλη: ΤΑΥΡΟΣ
Τηλ.: 210 3451228 Φαξ: 210 3458004
e-mail: web:
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΔΙΑΝΟΜΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr