Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ

Διεύθυνση: ΤΖΑΒΕΛΛΑ 9
Τ.Κ.: 15231 Πόλη: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Τηλ.: 210 6748973 Φαξ: 210 6748978
e-mail: contact@analytical.gr web: www.analytical.gr
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ] ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ
[ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ] ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
[ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ] ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr