Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΡΑΠΙΝΑ ΑΕ

Διεύθυνση: ΚΟΝΤΟΝΗ 23
Τ.Κ.: 18233 Πόλη: ΡΕΝΤΗΣ
Τηλ.: 210 4822736 Φαξ: 210 4833680
e-mail: info@arapina.gr web: www.arapina.gr
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΟΣΠΡΙΑ & ΡΥΖΙ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr