Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΡΓΥΡΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση: ΜΑΚΡΥ ΛΙΘΑΡΙ
Τ.Κ.: 19300 Πόλη: ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ.: 210 5574713 Φαξ: 210 5572263
e-mail: web:
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΟΣΠΡΙΑ & ΡΥΖΙ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr