Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Ε.Ε.

Διεύθυνση: ΤΣΑΜΑΔΟΥ 12
Τ.Κ.: 18531 Πόλη: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ.: 210 4175865 Φαξ: 210 4172895
e-mail: info@tsakalidislabs.gr web: www.tsakalidislabs.gr
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ] ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr