Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

ΑΛΕΑ DELICIUS TASTE ΑΕ

Διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ 51
Τ.Κ.: 11476 Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 6451077 Φαξ: 210 6423610
e-mail: aleasa@otenet.gr web:
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[CATERING] CATERING ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr