Προφίλ εντύπων: Οδηγός Μαζική Εστίαση | Περιοδικό Food Service |

Α.Ε.Β.Α. ΑΕ

Διεύθυνση:
Τ.Κ.: 81100 Πόλη: ΜΟΡΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Τηλ.: 22510 32550 Φαξ: 22510 32626
e-mail: web:
Κατηγορίες στις οποίες ανήκει:
[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ & ΕΛΙΕΣ
[ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ] ΨΑΡΙΑ ΚΑΠΝΙΣΤΑ & ΑΛΙΠΑΣΤΑ

 


COMPUPRESS A.E. 2ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19 400 Κορωπί, Τηλ. 210 9238672 - 210 9245910, e-mail: cpress@compupress.gr, url: www.compupress.gr